Een chauffeurspas is verplicht voor iedere taxichauffeur. Deze heeft echtheidskenmerken en moet goed zichtbaar zijn in de taxi. Passagiers weten zo dat ze bij een erkende chauffeur instappen. De passen worden uitgegeven door de KIWA en controleert deze ook. De taxipas is maximaal vijf jaar geldig. Indien er medische redenen zijn om van deze geldigheidsduur af te wijken, kan de verklaring met een kortere geldigheidsduur worden afgegeven.

Wat neem je mee bij de keuring?

 • Geneeskundige verklaring uitgegeven door de KIWA.
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs);
 • Eventuele medicatie en correspondentie van specialisten;
 • Bij bril of contactlenzen de reservebril.

Waar bestaat de keuring uit?

 • Gesprek;
 • Bloeddrukmeting in rust;
 • Oogonderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsveld);
 • Urineonderzoek op de aanwezigheid van glucose en/of eiwitten;
 • Fluistertest en op indicatie een audiogram
 • Gericht lichamelijk onderzoek;
 • Beoordeling en advies;
 • Invullen van de Geneeskundige Verklaring bij de Eigen verklaring.

Hoeveel tijd neemt de keuring in beslag?

Een taxikeuring neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Hoeveel kost de keuring?

Kosten

Taxikeuring
De keuring kost € 96,00 exclusief BTW (€116,16 inclusief BTW)
Intredekeuring chauffeur, excl. ECG:
De keuring kost €113,50 exclusief BTW (€137,34 inclusief BTW)
Chauffeurskeuring (CAO beroepsgoederen vervoer), excl. ECG
De keuring kost €149,00 exclusief BTW (€180,29 inclusief BTW)

Vraag hier een taxikeuring aan of bel naar 024 – 371 77 99.