Bij aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs en bij monstering aan boord van een Nederlands zeeschip moeten bemanningsleden een Geneeskundige Verklaring Zeevaart kunnen tonen. Deze moet gedurende de hele reis geldig zijn. Voor het aanvragen van een vaarbevoegdheidsbewijs voor de zeevaart heeft u een geneeskundige verklaring nodig. Deze verklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en dient hierna telkens te worden verlengd.

Bij de medische keuring wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor de zeevaart en of deze zijn of haar functie aan boord van een schip kan uitoefenen. De keuring is daarbij niet alleen gericht op de medische geschiktheid van het bemanningslid zelf, maar ook op de veiligheid van de overige opvarenden en de andere waterweggebruikers. Voor het inschatten van de veiligheidsrisico's is het dan ook van groot belang dat de keurend arts goed op de hoogte is van de specifieke werkomstandigheden aan boord.

Na goedkeuring ontvangt de kandidaat een Geneeskundige Verklaring Zeevaart. Dit is een Engelstalig document waarin het vaardistrict en de geschiktheid termijn zijn opgenomen. Deze verklaring is maximaal 2 jaar geldig.

De Bedrijfspoli heeft geen arts in dienst die bevoegd is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) tot het afgeven van geneeskundige verklaringen ten behoeve van de Scheepvaartkeuringen (zee- en binnenvaart).

Informatie

Voor meer informatie over scheepvaartkeuringen kunt u kijken op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport . Daar vindt u een lijst met artsen die bevoegd zijn om de scheepvaartkeuring uit te voeren.