Onze casemanagers, arbeidsdeskundigen en adviseur Arbeid & Gezondheid kunnen u ondersteunen bij het bij- of opstellen van uw beleid in het kader van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Hierbij houden ze rekening met uw bedrijfscultuur, missie, visie en doelstellingen en zorgen ze dat de inhoud van uw beleid geheel up-to-date is afgestemd met de actuele wet- en regelgeving en de laatste inzichten op het gebied van gezond, duurzaam en levensfase bewust werken.

Wanneer de werkgever inzicht wil krijgen in mogelijkheden om passende werkzaamheden aan te bieden aan re-integrerende medewerkers is het van belang om alle functies binnen de organisatie goed in kaart te hebben.

Met een Vitaal Mobiliteitsplan kunt u samen met de arbeidsdeskundige per afdeling of bedrijfsonderdeel de belasting van de aanwezige functies analyseren. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt over welke fysieke en mentale mogelijkheden een werknemer dient te beschikken om een functie uit te kunnen voeren. Voor wat betreft het aanbieden van (tijdelijke) passende werkzaamheden, kan de werkgever hierbij zelf de regie over het re-integratieproces in handen nemen. Het direct kunnen aanbieden van passend werk zorgt zo voor een directe en optimale benutting van de mogelijkheden en inzetbaarheid van een werknemer. Bewezen is dat hiermee onnodig ziekteverzuim wordt voorkomen (of geminimaliseerd). Bij een ziekmelding is een telefoontje naar het uitzendbureau dan soms niet meer nodig, maar volstaat een telefoontje naar de mobiliteitsmedewerker. Uiteraard kan de arbeidsdeskundige ondersteunen bij het opstellen van een Mobiliteitsbeleid en kan deze verschillende trainingen binnen dit kader verzorgen.

 

 vitaal mobiliteitsplan