Voorafgaand aan onze samenwerking worden, mede aan de hand van de badkuipanalyse, de doelstellingen vastgelegd in een '3D Vitaal Plan van aanpak' op individueel en organisatorisch niveau. Hierbij worden drie dimensies onderscheiden: Verzuim en re-integratie, Preventie en Vitaliteit en inzetbaarheid. Zo zijn de verwachtingen en doelstellingen vooraf voor iedereen duidelijk.

pva


De volgende stappen worden genomen om tot een goed Plan van aanpak te komen:

  • Werkplekbezoeken/bedrijfsrondleiding
  • Kennismaking met de verschillende leidinggevenden en managers.
  • Overleg m.b.t. het huidige verzuimbeleid- en protocol. Met name de achterliggende
  • visie en missie op verzuim en de concrete doelstellingen hierbij.
    • De Risico Inventarisatie en Evaluatie en uitgevoerd Preventief Medisch Onderzoek.
    • Gerichte overdracht van de (langlopende) verzuimcasu├»stiek.
    • Overige beschikbare informatie en specifieke wensen van uw organisatie.