Analyse van Verzuim, Inzetbaarheid en Mobiliteit

Onze aanpak begint bij een simpele analyse die de volgende onderdelen van verzuim symboliseert:

1. De kraan

Uw verzuim-instroom:
Kort of middellang verzuim.

2. De Stop

Uw verzuim-doorstroom:
lang en extra lang verzuim.

3. De Overloop

Uw verzuim-uitstroom:
WIA-instroom.

Aan de hand van bovenstaande onderdelen, kunnen wij uw verzuimcijfers analyseren en samen met u de verzuimrisicos en inzetbaarheidskansen in kaart brengen.

Verzuimanalyse - De Bedrijfspoli

Concrete aanpak van Mobiliteit

Samen met u analyseren we deze verzuimgegevens, zodat we gerichte doelen en prioriteiten kunnen stellen op het gebied van:

1. Verzuimmanagement en preventie

Denk hierbij aan een preventief beleid, het uitvoeren en toetsen van uw RI & E en het opzetten en uitvoeren van een zinvol en gericht PMO (Periodiek Medisch Onderzoek).

2. Mobiliteit en (duurzame) inzetbaarheid

Mobiliteit en (duurzame) inzetbaarheid: Denk hierbij aan beleidsadvies, maar ook het samen met u opzetten van een mobiliteitsplan in samenwerking met onze arbeidsdeskundigen, of inzet van ons DIT (Duurzaam Inzetbaarheids Team) in samenwerking met onze verzekeringsarts(en).

3. WIA en eigen risicodragerschap

Uw verantwoordelijkheid en het financiƫle risico voor u en uw werknemer, lopen door tot 10 jaar na de start van een WIA uitkering. Wij kunnen u beleidsmatig adviseren en de re-integratiemogelijkheden van uw ex-werknemer blijven volgen. Zo kunnen we de inzetbaarheid mogelijkheden optimaal benutten en hiermee de schadelast voor u en uw werknemer zoveel mogelijk beperken.