Terug naar overzicht

Wij informeren u over de volgende wijziging in onze dienstverlening.

Inzet artsen en coaches arbeid & gezondheid
We hebben moeten besluiten om alle spreekuren om te zetten naar telefonische spreekuren. Inmiddels is ons secretariaat bezig met het informeren van onze klanten die zelf de planning verzorgen en de medewerkers die wijzelf uitgenodigd hebben. Wij stoppen daarmee met face-to-facegesprekken. Professionals werken dus vanaf vandaag/morgen zoveel als mogelijk vanuit huis of zo nodig vanuit ons kantoor of een ruimte waar je solistisch kunt werken. Voorlopig geldt deze maatregel tot 6 april 2020.

We hebben het videobellen (via WeSeeDo) ter vervanging van de telefoon getest en dit kunnen we veilig en met goede kwaliteit invoeren. Vanaf morgen gaan we onze professionals hier bij aanhaken. Medewerkers krijgen dan van ons een mail met instructie. De klanten die zelf plannen worden hier over benaderd om hun medewerkers te informeren zodra dit gaat starten.

Ook worden onze artsen, begrijpelijk, ingezet op allerlei aanvullende vragen rondom het coronavirus. Gelet op het belang willen wij daar maximaal aan voldoen. Dit zet echter druk op de spreekuurcapaciteit. Het kan daarom zijn dat de medewerker gebeld wordt door een andere arts of een coach arbeid & gezondheid van ons. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Wilt u extra ondersteuning bij de coronamaatregelen voor uw organisatie? Neem dan contact op met ons secretariaat 024 – 371 77 99.

Inzet arbeidsdeskundigen
We laten u weten dat de arbeidsdeskundige onderzoeken, die gepland moeten worden, gewoon doorgang vinden. Vanaf vandaag wordt het arbeidsdeskundige onderzoek via een videoverbinding uitgevoerd. Uw medewerker ontvangt van zijn/haar arbeidsdeskundige een mail met instructie.

Het is belangrijk om afspraken door te laten gaan, want het UWV heeft aangekondigd dat uw re-integratieverplichtingen ook in de komende periode van kracht blijven. Onze dienstverlening wordt digitaal doorgezet met dezelfde kwaliteit als de gebruikelijke dienstverlening.

Mocht u nog vragen hebben over de inzet van de arbeidsdeskundigen en deze maatregel of uw re-integratieverplichtingen kunt u hen bellen of mailen.
Jeanette Bulte tel. 06 – 44 33 86 22 j.bulte@debedrijfspoli.nl of
Tonnie Mans tel.  06 – 34 10 63 78 t.mans@debedrijfspoli.nl

Voor nu allemaal sterkte en succes!

Met vriendelijke groet,

Ton (A.H.P.) Theloosen
Directeur