Wij geloven in Medewerkerkracht, dat gevormd wordt door het werken aan je eigen gezondheid en het van toegevoegde waarde willen blijven voor je werkgever.

Medewerkers rekenen op een werkgever die hen een veilige en gezonde werkomgeving biedt. Daarmee ligt de primaire verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid en voorkomen van verzuim bij de medewerker zelf.

De Bedrijfspoli vind dat de inzetbaarheid iets is waar de medewerker zelf regie over heeft.

Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij in dialoog met hun medewerkers zijn en de benodigde ondersteuning van de inzetbaarheid van de medewerker faciliteren. De Bedrijfspoli ondersteunt waar dit gewenst of verplicht is. Hiermee wordt ‘eigen regie’ beloond en worden onnodige kosten voorkomen.

Wij vinden het belangrijk dat een medewerker gezond en met plezier werkt. Als werkgevers werk maken van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers dan profiteren zij daar direct van. Van werknemers wordt gevraagd langer deel te nemen aan het arbeidsproces en zo gezond mogelijk door het werkzame leven te gaan. Wij leggen de focus op die eigen verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid, mobiliteit en vitaliteit. Onze aanpak is gebaseerd op Medewerkerkracht.

Meer weten over De Bedrijfspoli? Bekijk ook onze historie, ons netwerk, wie wij sponsoren en onze medewerkers.